Đây là lứa tuổi mà trẻ có những thay đổi về nhận thức và trở nên độc lập hơn về suy nghĩ. Vì vậy Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế NAE phát triển chương trình tiếng Anh thiếu niên hay tiếng Anh trung học Secondary (11 – 14 tuổi) với mỗi bài học là một cơ hội để học viên được trải nghiệm, ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào cuộc sống.

  • Mở rộng kiến thức và hiểu biết về văn hóa, môi trường và các vấn đề xã hội.
  • Ứng dụng phương pháp học tiếng Anh qua môn học LETS.
  • Kết hợp tham gia các dự án học tập, rèn luyện tính chủ động, sáng tạo.
  • Tích hợp và bổ trợ bộ kỹ năng tương lai 4C (Chú trọng kỹ năng Tư duy phản biện).
  • Nâng cao kỹ năng làm bài để tự tin tham gia các kì thi quốc tế.

Hình ảnh thực tế lớp học tại NAE:

Lớp học Tiếng Anh 100% giáo viên bản ngữ tại NAE

Vừa học vừa có quà – Trung Tâm Tiếng Anh Quốc Tế NAE

Xem thêm hình ảnh